Działalność neuropsychologa w naszym gabinecie ukierunkowana jest na ocenę kliniczną zaburzeń poznawczych oraz rehabilitację pacjentów po udarach i urazach mózgu. Dodatkowo oferujemy wsparcie psychologiczne dla rodzin chorych pacjentów i poradnictwo psychologiczne.

Kiedy powinieneś odwiedzić neuropsychologa?

 • gdy zauważyłeś pogorszenie pamięci (trudności w przypominaniu znanych nazwisk, bieżących zdarzeń), bądź zaobserwowali to Twoi najbliżsi
 • ktoś z Twojej rodziny cierpiał z powodu zaburzeń dementywnych (np. choroby Alzheimera)
 • zaobserwowałeś pogorszenie swojego funkcjonowania poznawczego (w zakresie takich funkcji jak myślenie, spostrzeganie, uwaga, rozwiązywanie problemów)
 • Twoi najbliżsi zaobserwowali zmianę Twojego zachowania, dotychczasowych nawyków
 • przebyłeś udar mózgu, uraz czaszkowo – mózgowy, nagłe zatrzymanie krążenia
 • chorujesz na chorobę neurodegeneracyjną ( np. Choroba Alzheimera)
 • chorujesz na chorobę przewlekłą (np. cukrzycę)
 • doświadczasz licznych objawów somatycznych o nieustalonej dotąd przyczynie

Zakres działań gabinetu neuropsychologicznego:

 • diagnostyka neuropsychologiczna osób dorosłych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, w schorzeniach neurodegeneracyjnych
 • psychoedukacja rodzin pacjentów obejmująca informacje o istocie schorzenia i jego przejawach w codziennym funkcjonowaniu chorego, możliwościach kompensacji występujących deficytów
 • wsparcie opiekunów osób chorych neurologiczne ( po udarach, z demencją) umożliwiająca lepsze zrozumienie zachowań pacjenta, adekwatne radzenie sobie z nimi i zmniejszenie poziomu stresu
 • poradnictwo neuropsychologiczne (jak radzić sobie z daną chorobą, gdzie się udać, jakich zachowań chorego można się spodziewać, jakie problemy można przewidzieć)

Oferta gabinetu neuropsychologicznego szczególnie dedykowana jest pacjentom, którzy przebyli udar mózgu, gdyż terapia neuropsychologiczna stanowi niezbędny element całościowej rehabilitacji poudarowej. Pacjenci, którzy doświadczyli udaru nie tylko borykają się z niesprawnością ruchową, często także doświadczają trudności w zakresie funkcji językowych (kłopoty z mówieniem, pisaniem, czytaniem, liczeniem), pogorszenia nastroju, zmian w zachowaniu, trudności w spostrzeganiu, myśleniu, uwadze, wykonywaniu wyuczonych czynności (przy sprawnych kończynach). Wymienione trudności w znacznym utrudniają codzienne funkcjonowanie pacjenta, często uniemożliwiając powrót do poprzednio wykonywanych obowiązków i negatywnie wpływają wszystkie dziedziny życia codziennego.

Na czym polega badanie neuropsychologiczne?

Polega na określeniu aktualnego poziomu funkcjonowania poznawczego obejmującego takie funkcje jak: pamięć, uwaga, funkcje wzrokowo – poznawcze, językowe, wykonawcze, a także funkcjonowanie w sferze emocjonalno- motywacyjnej oraz społecznej. Badanie neuropsychologiczne obejmuje:

 • testy psychologiczne
 • próby eksperymentalno – kliniczne
 • szczegółowy wywiad z pacjentem oraz członkiem jego rodziny
 • analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej

Czym jest rehabilitacja neuropsychologiczna?

Rehabilitacja neuropsychologiczna to forma terapii funkcji poznawczych umożliwiająca poprawę jakości życia pacjenta dzięki odzyskaniu utraconej funkcji, zmniejszeniu nasilenia występujących deficytów bądź adekwatnej ich kompensacji. Rehabilitacja neuropsychologiczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą aktualnych możliwości poznawczych pacjenta, następnie pracy w obszarze występujących deficytów dzięki indywidualnie dobranym oddziaływaniom.

Dlaczego tak ważne i potrzebne jest szybkie podjęcie rehabilitacji neuropsychologicznej?

Z uwagi na plastyczność naszego mózgu, który w sytuacji uszkodzenia tkanki mózgowej do jakiego dochodzi w udarach, czy urazach uruchamia mechanizmy samonaprawy, reorganizacji i adaptacji. Im szybciej podjęta jest rehabilitacja, tym lepsze efekty można uzyskać, tym szybciej pacjent odzyskuje sprawność i adaptuje się do nowej, zmienionej przez chorobę sytuacji.

Na badanie neuropsychologiczne należy ze sobą zabrać:

 • okulary korekcyjne (do czytania) oraz aparat słuchowy, jeśli pacjent z nich korzysta
 • dokumentację medyczną (dotychczasowe wypisy ze szpitali, opisy i wyniki przeprowadzonych badań tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, eeg)
 • dokumentację psychologiczną (wyniki badań przesiewowych, diagnostykę osobowości)

Umawiając się na wizytę do neuropsychologa pamiętaj, że:

 • psycholog nie wypisuje recept ani zwolnień lekarskich
 • nie posiadamy umowy z NFZ
 • nie udzielamy konsultacji telefonicznych

Cennik

Usługa:Cena:
diagnoza neuropsychologiczna ( obejmuje : wywiad z rodziną/ankiety, badanie pacjenta - wybrane testy, próby kliniczne; pisemna opinia ) 60-90 min.220 zł
rehabilitacja neuropsychologiczna 120 zł
poradnictwo psychologiczne 120 zł
wsparcie psychologiczne, psychoedukacja120 zł

 Powyższe usługi realizuje mgr Monika Płuciennik