Absolwent rocznika 2004 Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2005-2017 lekarz Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, gdzie rozwijał swoje zainteresowania w kierunku chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, zdobywał umiejętności neurosonologiczne oraz realizował program z dziedziny neurologii uzyskując tytuł specjalisty neurologa w 2011r.

Od 2007r. regularnie szkolił się w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej oraz Lubelskiej Szkole Neurosonologii.
W 2014r. uzyskał certyfikat umiejętności Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w zakresie badań USG doppler duplex tętnic domózgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym i USG przezczaszkowego ( TCD i TCCD ).
Aktualnie wspiera Oddział Neurologii oraz Intensywnej Terapii w WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jako neurosonolog oraz pełni funkcję konsultanta z dziedziny neurologii dla oddziałów Szpitala Miejskiego w Żorach.

Obszar zainteresowań :

  • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego ( udary mózgu, przemiajające napady niedokrwienne, tętniaki, malformacje naczyniowe OUN ) – leczenie, profilaktyka pierwotna i wtórna, ocena ryzyka
  • choroby zwyrodnieniowe OUN : choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zespoły pozapiramidowe, drżenia i inne zaburzenia ruchowe
  • migrena i inne pierwotne bóle głowy
  • zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia równowagi
  • stwardnienie rozsiane – wstępne kwalifikacje do programów lekowych NFZ
  • padaczka
  • zespoły bólowe kręgosłupa
  • neuropatie, polineuropatie
  • ultrasonograficzna ocena istoty czarnej śródmózgowia w chorobie Parkinsona