Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2013r. rozpoczęła pracę w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, obecnie pracuje w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym. W 2019r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych. Od kilku lat samodzielnie wykonuje USG jamy brzusznej i tarczycy oraz zajmuje się opisywaniem badań holter-EKG. Stale podnosi swoje kwalifikacje podczas kursów z zakresu ultrasonografii oraz uczestniczy regularnie w sympozjach naukowych. Szczególnie interesuje się zagadnieniami z zakresu gastroenterologii oraz endokrynologii. W najbliższym czasie planuje rozpocząć kolejną specjalizację – gastroenterologię.