Polityka prywatności i Cookies

RODO

W związku z nowymi regulacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych które weszły w dniu 25 maja 2018 roku – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – które znacie jako RODO.

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików Cookies w celu poprawnego jej działania oraz zbierania informacji statystycznych i profilowania dla potrzeb marketingowych.

Administrator danych

Bezpośrednio nie zbieramy żadnych danych. Wszelkie dane, które są od Państwa pozyskiwane to pliki Cookies zapisywane na Państwa urządzeniach. Dane zbierane za pomocą Cookies są przetwarzane przez podmioty trzecie.

Google

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Dane osobowe

Dane, które są pozyskiwane w celach statystycznych i marketingowych to głównie dane o płci, lokalizacji, adresie ip, identfikatorze nadanym przez Google Analytics i inne niezbędne dane umożliwiające działanie narzędzi Google Analytics oraz Google Maps.

W jaki sposób przetwarzamy dane?

Dane na naszej stronie przetwarzane są za pomocą plików Cookies umieszczanych w przeglądarkach urządzeń naszych Klientów. Część danych zapisywanych w Cookies jest niezbędna do funckjonowania naszego serwisu, część stanowi dla nas informację statystyczną, służącą profilowaniu użytkowników w celach marketingowych oraz informacyjnych.

Informacje służące do analizy i profilowania są przetwarzane bezpośrednio przez usługę Google Analytics.

Na stronie posiadamy również mapy Google, które również zapisują pliki Cookies na Państwa urządzeniach i przetwarzają Państwa dane.

Jak usunąć Cookies?

Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz też usunąć w całości dane zapisane w postaci Cookies lub Local Storage. Możesz również przycisnąć przycisk "Usuń pliki Cookies" na dole Polityki Prywatności, ta operacja powinna wyczyścić cookies dotyczące tej strony. Należy się jednak upewnić, czy Cookies zostały usunięte, sprawdzając dane przeglądarki. Po wykonaniu tych czynności należy opuścić naszą stronę.

Holter EKG – długotrwała ocena rytmu serca ( badanie trwa 24 lub 48 godzin )

Wskazania :

 • omdlenia, zasłabnięcia
 • uczucie okresowego, napadowego kołatania serca
 • zbyt wolne bicie serca ( bradykardia ) oraz zbyt szybkie ( tachykardia )
 • ocena choroby niedokrwiennej serca, napadowe bóle w klatce piersiowej, duszność
 • ocena prawidłowego działania rozrusznika
 • badanie powtarzane w profilaktyce sercowopochodnego udaru mózgu u pacjentów z rozpoznanym migotaniem przedsionków oraz niewyjaśnioną przyczyną udaru niedokrwiennego

Przygotowanie :

 • w dniu badania nie należy stosować balsamów, olejków, kremów – utrudnia to prawidłowe umocowanie elektrod
 • u mężczyzn z nadmiernym owłosieniem na klatce piersiowej konieczne jest golenie
 • badanie nie powinno ograniczać naszej aktywności codziennej, dodatkowo jest możliwość zaznaczenia momentu pojawienia się dolegliwości naciskając odpowiedni przycisk na aparacie

USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych

Wskazania :

 • przebyty udar mózgu
 • przemijające niedokrwienie mózgu ( ustępujące osłabienia czy drętwienia kończyn )
  epizod przejściowego zaniewidzenia
 • zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia równowagi
 • uogólniona miażdżyca
 • niewyjaśnione omdlenia czy bóle głowy
 • urazy szyi
 • planowany poważny zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym
 • profilaktyka : ocena rozwoju miażdżycy u osób w każdym wieku lub osób obciążonych udarem/miażdżycą rodzinnie

Przygotowanie :

 • badanie obejmuje szyję od obojczyków aż do żuchwy
 • przed badaniem należy zdjąć łańcuszek, korale i rozchylić koszulę
 • badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej, na wznak
 • nie trzeba być na czczo

USG jamy brzusznej

Wskazania :

 • badanie profilaktyczne raz w roku u osób po 50 roku życia oraz w każdym wieku przy rodzinnych obciążeniach chorobami nowotworowymi
 • przesiewowa ocena głównych narządów i naczyń : wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, nadnerczy, trzustki, żołądka, jelit, pęcherza moczowego, prostaty, aorty
 • ocena stwierdzanych wcześniej odchyleń : kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerkowa, tętniak aorty brzusznej, guzy i torbiele nerki, wątroby, trzustki
 • wszelkiego rodzaju dolegliwości bólowe brzucha

Przygotowanie :

 • przed badaniem wstrzymać się od jedzenia na 5-6 godzin
 • ważny jest pełen pęcherz – godzinę przed należy powoli wypić 3 szklanki niegazowanej wody mineralnej
 • badane wykonywane jest w pozycji leżącej, należy odsłonić brzuch

UKG – echo serca

Wskazania :

 • diagnozowanie bólów w klatce piersiowej,
 • ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności),
 • ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii),
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca),
 •  ocena wyników zabiegów kardiochirurgicznych,
 • weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca),
 • określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca,
 •  diagnozowanie szmerów serca
 • określanie ryzyka choroby wieńcowej,
 • ocena następstw nadciśnienia tętniczego,
 •  monitorowanie leczenia farmakologicznego,
 • określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych),
 •  profilaktyka chorób układu krążenia.

Badanie echo serca nie wymaga specjalnego przygotowania wykonywane jest w pozycji leżącej na lewym boku.