Absolwentka rocznika 2001 Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2002 roku asystentka Oddziału Kardiologiczno – Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju, gdzie realizowała program specjalizacji oraz rozwijała swoje umiejętności nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób serca. Stała uczestniczka sympozjów oraz szkoleń kardiologicznych. Trzon zespołu lekarzy wolontariuszy Misji Paragwaj.