Absolwentka rocznika  2007 Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od 2008r. asystent Oddziału Psychiatrycznego Śląskiego Szpitala w Cieszynie, gdzie kształciła się, zdobywała doświadczenie zawodowe oraz uzyskała tytuł specjalisty. Dodatkowo od 2011r. opiekuje się pacjentami ambulatoryjnymi w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.

 

Usługi : 

diagnostyka psychiatryczna, poradnictwo psychiatryczne, leczenie w zakresie:

 • zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia)
 • zaburzeń nastroju (depresja, mania)
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw)
 • zaburzeń adaptacyjnych (reakcja na ciężki stres)
 • zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń związanych z podeszłym wiekiem

oraz 

 • diagnostyka, poradnictwo, farmakoterapia w zakresie uzależnień od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (m.in. leków nasennych z potencjałem uzależniającym itd)
 • poradnictwo dla osób współuzależnionych
 • poradnictwo dla osób z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)