Absolwent rocznika 2005 Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 2006 r. pracownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2013 r. uzyskał tytuł specjalisty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Stały uczestnik krajowych i zagranicznych szkoleń, zjazdów, konferencji i kursów.
Szczególne zainteresowania:
 endoprotezoplastyka stawu biodrowego: pierwotna (w tym z dostępu małoinwazyjnego DAA)
i rewizyjna
 endoprotezoplastyka połowicza, pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego
 osteotomie okolicy stawu kolanowego
 traumatologia – leczenie urazów narządu ruchu
Wykonuje również zabiegi z zakresu chirurgii ręki: (choroba Dupuytrena, zespół kanału nadgarstka,
gangliony, palce zatrzaskujące, pierwotne i wtórne rekonstrukcje ścięgien, łokieć golfisty, tenisisty
zespół rowka nerwu łokciowego) oraz stopy (paluch koślawy, paluch sztywny, palce młotkowate,
ostroga kości piętowej).