Absolwent rocznika 2007 Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2009 roku asystent Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie w diagnostyce ogólnoradiologicznej jak i neuroradiologicznej, współpracując z oddziałami Neurologii oraz Neurochirurgii.

Od 2010 czynnie brał udział w diagnostyce interwencyjnej i leczeniu chorób naczyniowych mózgowia oraz rdzenia kręgowego.
W roku 2014 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Stały uczestnik szkoleń krajowych i zagranicznych od roku 2010.

Obszar zainteresowań :

  • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (mózgowie oraz rdzeń kręgowy)
  • tętniaki
  • naczyniaki tętniczo-żylne
  • przetoki oponowe
  • bogato unaczynione guzy OUN
  • kwalifikacja do leczenia, procedury terapeutyczne drogą endowaskularną, kontrola radiologiczna leczenia i kwalifikacja do reoperacji.