Absolwentka rocznika 2015 Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjnie w dziedzinie endokrynologii odbyła w Oddziale Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Katowicach, gdzie zdobyła duże doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych. Podnosząca swoje kwalifikacje poprzez liczne udziały w zjazdach i konferencjach naukowych dotyczących chorób endokrynologicznych.
Posiada również doświadczenie w pracy w innych oddziałach jako internista, co pozwala na holistyczne podejście do pacjenta. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.